Wednesday, April 27, 2011

Doraemon entry

Đôi khi, bảo bối Doraemon chỉ là những tình cảm vô hình, định hình tính cách của bạn trong cuộc đời...Và những ai đã đọc Doraemon, hãy cảm ơn vị bạn đã được tặng điều đó :-)
 Doraemon, memory of childhood

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...