Monday, May 3, 2010

Windows - Triển khai https

Ngồi nghịch lung tug, nhớ là mình có TMGateway, có kiểu publising https. Đầu tiên cứ https đã
Ngồi làm mãi, không hiểu sao cứ Enterprise CA là ko đc, :|. Hix, đoạn cuối còn nhầm cert nữa chứ :(
Nhưg mà cuối cùng cũng xong, đây là thành quả:

http://www.mediafire.com/?hnwkmmym2u4 
---------------------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...