Wednesday, May 19, 2010

Ubuntu - Enable root

Nếu bạn là ng` dùng thường thì ko sao, nhưg khi làm server thì cứ pải sudo ( nếu ko -i) thì cũng hơi bất tiện.
Mò đc cái này :D
sudo su
password root
:|. Từ h login vào root trực tiếp đc. Trước cứ ngỡ là ko có hix.


------------------------------------------------------------
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.  

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...