Tuesday, April 27, 2010

Debian - Alias command

Hn lục lọi, tìm đc cái đĩa xịn Ubuntu :|. Mang ra cài thử.
Login vào trong type ll thì báo command not found :(
Hix, mình quen xài ll rồi, h ko có nó cứ........
Nhớ có cái alias command, :D, cứu tinh đây:
type: alias ll='ls -la'
H thì ll thoải mái.
Thanks for reading
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...