Wednesday, March 10, 2010

Windows SE 2k8 - Bắt đầu 70-642

Ngồi làm gateway server chán quá, quay ra đá chút win cho có cảm xúc, thấy rằng cuộc sốg này còn có màu sắc chứ ko như mấy e debian vs bsd kia.
Rảnh quay đc 3 cái video, đọc CA mãi chưa làm quay ra làm DNS vs DHCP cho nó dễ =))
DHCP: http://www.mediafire.com/?dzxvwzm1jmn
DNS Client: http://www.mediafire.com/?mmmzj1mhgfn
DNS Server: http://www.mediafire.com/?nhwjzeovjci
DNS của nhà M$ mà ko intergrate vs Domain thì cũng chẳng có gì, buồn là nó lại thế.
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...