Tuesday, March 2, 2010

RIP - Quay chơi

Ngồi lục đống video tự sướng trên mediafire tìm được đoạn video làm lab rip cơ bản bằng.... packet tracert. Ôi thấy mình ngày ấy pro quá, hix hix
THôi thì có post lên đây, nguyên là cái ấy làm cho ô Liệu. :|
Cái này là basic nhé, tri`h e chỉ đc thế thôi
http://www.mediafire.com/?ngnzmtyn2wm
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...