Wednesday, March 10, 2010

Linux - Linux trên USB

Nghĩ cần làm cái để sau này win có chết còn có cái mà boot vào để mà sửa lỗi, copy cho nó.
Mầy mò ra trang này: http://www.pendrivelinux.com
Làm theo hướng dẫn, mình dùg riplinux vì nó nhẹ nhất, :D
Tuy nhiên cái main gigabyte này cũng hơi lằng nhằng. Đầu tiên phải vào Disk priority để xem có nhận usb ko, nếu có pin nó lên, rồi mới vào boot order chỉnh được. Nản
Thanks for reading
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...