Monday, February 1, 2010

Hosting Control Panel - Virtual min

Sáng ngồi rảnh quá, up cái video hôm qua lên.
Ko có $ mua license cái nào, mà null thì .....
Kiếm cái free về xài. Trước có ISP config nhưng mà nó đẹp + thiếu chức năng => không xài.
Qua có cái virtualmin. Tạm ổn về chức năng
cho 10 điểm, hệ 100, vì nó no -security. Ít ra bên DirectAdmin còn có shell secu-php, bên này tự làm. hix
Đầu tiên là video cài nó. Mất 2h ngồi đợi. Cắm máy đi ăn, vào vẫn chưa xong:
Hix
http://www.mediafire.com/?eke2ujmm11m 
Trong quá trình cài, có lỗi kiểu như Error Socket ấy: Tốt nhất copy cái link ấy ra, lấy rpm cài riêng. Rồi quay lại chạy shell kia tiếp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
All my Lab:
Linux Lab -- window and Cisco Lab
to be continued - I will update more.

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...