Wednesday, January 20, 2010

Smooth Wall - VPN

Hôm trước có nói về Endian, cần phải ngưỡng mộ khả năng  filter của product này. Ấn tượg nhất là khả năng filter virus khá là chuẩn.
Tuy nhiên mình lại không ưa gì cái VPN của nó, dù có support IpSec.
Hơn nữa cơ chế quá nặng nề của nó cũng không phải lựa chọn tốt để triển khai làm VPN GateWay
Vì thế cái này mình vote cho SmoothWall
http://www.mediafire.com/?t1ijqztx42d
Với add-on này có chức năng tương đối đầy đủ của VPN
Mệt quá. Đi ngủ đã. Hi

No comments:

Install Xposed Inspector and Frida on Genymotion

Today i had some work with android. So i need trace application. I found 2 nice tool can help me: Xposed Inspector and Frida. To setup ther...